Hem

Calinex

Plastprodukter AB
Vi tillhandahåller lösningar och produkter för varuexponering och butikskommunikation.


Genom att inreda butiken på ett kunnigt sätt kan vissa produkter och varors försäljning öka.


Produkterna distribueras via säljbolagen LTG Display AB och Frepart AB som själva tillför bild/tryck och budskap för sina kunders räkning.

Hello world
Hello world
Calinex är en del av Mindelon.


Mindelon är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda marknadsnischer.


Mindelon-gruppen rymmer ett antal bolag med inriktning på att öka butikers och andra företags försäljning och effektivitet genom att erbjuda värdeadderande lösningar inom Retail. Tillsammans är bolagen verksamma på ett tiotal marknader i Europa. För mer information, besök gärna www.mindelon.com.CE märkt flergångsvisir


Produkten består av ett optiskt klart visir (A-PET), skumgummi (Polyuretan) som skydd mot pannan, avsedd för att skydda mot droppsmitta och testad för återanvändning.

Produkten är testad och godkänd enligt EN 166: 2001.

Mer information finns under dokument.

Hello world

Våra samarbetspartner

Hello world
Hello world